merajslider 01
merajslider-02
merajslider-03
WhatsApp Image 2022-06-19 at 4.25.34 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-19 at 4.25.35 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-19 at 4.25.36 PM
WhatsApp Image 2022-07-09 at 4.37.59 PM (1)
WhatsApp Image 2022-07-09 at 4.37.57 PM
WhatsApp Image 2022-07-09 at 4.37.36 PM
previous arrow
next arrow

تخصصی ترین مرکز آموزشی شهرستان حمیدیه خوزستان با کارگروهی از مدیریت، اساتید و مشاوران برتر شهرستانی، استانی و کشوری در فضای امن و با سابقه ای درخشان


سعیده عنصری، مؤسس و مدیر دبستان اُم ابیهای حمیدیه خوزستان
با یاد و نام اولین آموزگار هستی خداوند بزرگ و بهترین دانش آموز پروردگار یعنی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مدت بیست و چهار سال در ناوگان آموزش و پرورش کشور مشغول به خدمت به مردم کشور خویش  می باشم

دبستان غیر دولتی دخترانه ام ابیها

آدرس:

خوزستان،حمیدیه خیابان شریعتی