مرکز آموزش آنلاین ام بیها

ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارتهای فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرها و دوره های یادگیری که توسط کارشناسان ما نوشته و ارئه شده است.

5016+

5016+

دوره ها

جایزه

جایزه

برنده

15600+

15600+

دانش آموزان

#مدیریت سعیده عنصری (موسس)

#اخبار اخبار و رویدادها